Archive: Sierpień 2015

2015-08-03
  •  
  •  

Centralny Rejestr Radców Prawnych i Adwokatów

Evertop podpisał umowę z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu na dostawę systemu umożliwiającego wymianę danych pomiędzy sądami powszechnymi a okręgowymi izbami radców prawnych i okręgowymi radami adwokackimi. Celem tworzonej aplikacji będzie kontrola uprawnień osób reprezentujących strony w postępowaniach prowadzonych przez sądy powszechne. W pierwszej kolejności zostanie …

więcej...