Archive: Listopad 2015

2015-11-30
  •  
  •  

Monitoring Ptaków Polskich

Evertop Sp. z o.o. rozbuduje Ptasią Bazę Danych Monitoringu Ptaków Polski o narzędzie typu Workflow i Portal Mapowy oraz unowocześni i zmodyfikuje istniejącą stronę internetową http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/. Zamówienie zostanie zrealizowane na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a Evertop bierze w nim udział jako podwykonawca Ogólnopolskiego Towarzystwa …

więcej...
2015-11-24
  •  
  •  

Model danych dla Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Podpisaliśmy umowę z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na wykonanie wspólnego modelu danych. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie analizy 50 systemów komputerowych funkcjonujących w Gminie Wrocław i powiązań między nimi oraz stworzenie na tej podstawie modelu danych opisującego procesy budowy, utrzymania, kontrolowania i nadzorowania tych systemów. …

więcej...