Archive: Styczeń 2016

2016-01-11
  •  
  •  

Informacje o jakości powietrza w końcu dostępne on-line.

W dniu dzisiejszym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnił stworzoną przez nas aplikację Jakość powietrza w Polsce na platformę iOS. Prezentuje ona dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, …

więcej...