Archive: Marzec 2017

Kolejna umowa z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu

Evertop podpisał już drugą w tym miesiącu umowę z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu. Celem projektu jest stworzenie systemu pozwalającego na wykonywanie telekonsultacji, zdalne sterowanie innymi aplikacjami oraz planowanie, zarządzanie i koordynowanie konsultacji on-line. System będzie pozwalał na przeprowadzenie zdalnych badań przesiewowych wszystkich narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, …

więcej...

Aplikacja do oceny zaburzeń mowy

Evertop wygrał kolejny przetarg, tym razem na „Przygotowanie założeń merytorycznych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych dla budowy aplikacji oraz wykonanie aplikacji do przesiewowej oceny występowania zaburzeń mowy”. Usługa będzie zrealizowana na potrzeby Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, lidera projektu Innosense, który ma na celu stworzenie innowacyjnego prototypu …

więcej...