Archive: Czerwiec 2017

2017-06-09
  •  
  •  

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

Pod koniec maja podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym. Naszym wspólnym założeniem jest wykorzystanie z jednej strony dorobku naukowego, edukacyjnego UE, a z drugiej potencjału ekonomicznego, kadrowego i technicznego Evertop w realizacji programów rozwojowych obu Stron. Współpraca będzie dotyczyła w szczególności: unowocześnienia procesu kształcenia na …

więcej...