Archive: Grudzień 2017

2017-12-12
  •  
  •  

Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla Miasta Opola

Pod koniec listopada podpisaliśmy umowę z Miastem Opole na stworzenie krótkoterminowych prognoz jakości powietrza. Wyniki prognoz będą prezentowane na stronie internetowej w postaci indeksu jakości powietrza oraz w postaci map pól stężeń zanieczyszczeń. Pola stężeń będą przedstawiały średnie dobowe stężenia dla pyłu PM10 i pyłu …

więcej...