Archive: Sierpień 2019

System informatyczny Kwalifikator

W sierpniu 2019 r. podpisaliśmy umowę z kolejnym Klientem tj. Narodowym Centrum Wymiany Akademickiej na przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego Kwalifikator. System będzie udostępniał klientom NAWA informacje w zakresie uznawalności dyplomów i stopni naukowych uzyskanych w Polsce i w innych krajach. Udostępnianie to ma mieć …

więcej...