Archive: Grudzień 2019

Zapytanie ofertowe

Wykonanie prac ziemnych, montażowych i instalacyjnych celem wdrożenia systemu kompleksowej awizacji kontrahentów dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Oferty można składać do dnia 31.01.2020 r. do godziny 23:59. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Kod CPV zamówienia: 45000000-7   Pliki do pobrania: …

więcej...