Najnowsze informacje

Poznaj najświeższe wiadomości z życia naszej firmy.

2015-09-01
  •  
  •  

Kolejny projekt związany z ochroną środowiska

Evertop wygrał kolejne postępowanie w sektorze administracji publicznej. Tym razem wykonamy system informatyczny pozwalający na przetwarzanie danych dotyczących Programów Ochrony Powietrza dla Ministerstwa Środowiska. Kwestia zanieczyszczenia powietrza jest w ostatnim czasie tematem dość popularnym w naszym kraju m. in. ze względu na grożące Polsce wysokie …

więcej...
2015-08-03
  •  
  •  

Centralny Rejestr Radców Prawnych i Adwokatów

Evertop podpisał umowę z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu na dostawę systemu umożliwiającego wymianę danych pomiędzy sądami powszechnymi a okręgowymi izbami radców prawnych i okręgowymi radami adwokackimi. Celem tworzonej aplikacji będzie kontrola uprawnień osób reprezentujących strony w postępowaniach prowadzonych przez sądy powszechne. W pierwszej kolejności zostanie …

więcej...
2015-07-09
  •  
  •  

Portal rezydencji artystycznych dla Narodowego Centrum Kultury

Dzisiaj została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Centrum Kultury, a naszą spółką na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce. Platforma ta będzie zrealizowana w postaci portalu webowego którego celem będzie połączenie instytucji kultury poszukujących osób do swoich projektów …

więcej...
2015-03-31
  •  
  •  

Utrzymanie Portalu Transkrypcyjnego

Wygraliśmy kolejny przetarg! Tym razem postępowanie dotyczyło „Utrzymania Portalu Transkrypcyjnego w sądach powszechnych” i było zorganizowane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Usługa polega na świadczeniu nadzoru autorskiego, serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego oraz Użytkowników Końcowych Portalu Transkrypcyjnego. Warto nadmienić, iż system jest dość rozbudowany …

więcej...
2015-01-18
  •  
  •  

Zakończenie projektu dla Tauron Dystrybucja

Przełom roku był intensywny jeśli chodzi o większość projektów. Udało się m.in zakończyć projekt dla Taurona – Web Prod.  Wykonany system wspomaga proces obiegu dokumentacji związanej z rozbudową i utrzymaniem infrastruktury we wszystkich 11 oddziałach Tauron Dystrybucja. Korzystać z niego będzie blisko tysiąc użytkowników. System został …

więcej...