Najnowsze informacje

Poznaj najświeższe wiadomości z życia naszej firmy.

2016-02-10
 •  
 •  

Nowa wersja systemu CRFOP już dostępna

Zmodyfikowany przez nas Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody został niedawno udostępniony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dostęp do systemu można uzyskać pod adresem: http://crfop.gdos.gov.pl/ W ramach modyfikacji  Evertop wytworzył szereg usług sieciowych pozwalających na integrację CRFOP z innymi systemami, a także została zmodyfikowana szata graficzna interfejsu …

więcej...
2016-01-11
 •  
 •  

Informacje o jakości powietrza w końcu dostępne on-line.

W dniu dzisiejszym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnił stworzoną przez nas aplikację Jakość powietrza w Polsce na platformę iOS. Prezentuje ona dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, …

więcej...
2015-11-30
 •  
 •  

Monitoring Ptaków Polskich

Evertop Sp. z o.o. rozbuduje Ptasią Bazę Danych Monitoringu Ptaków Polski o narzędzie typu Workflow i Portal Mapowy oraz unowocześni i zmodyfikuje istniejącą stronę internetową http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/. Zamówienie zostanie zrealizowane na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a Evertop bierze w nim udział jako podwykonawca Ogólnopolskiego Towarzystwa …

więcej...
2015-11-24
 •  
 •  

Model danych dla Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Podpisaliśmy umowę z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na wykonanie wspólnego modelu danych. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie analizy 50 systemów komputerowych funkcjonujących w Gminie Wrocław i powiązań między nimi oraz stworzenie na tej podstawie modelu danych opisującego procesy budowy, utrzymania, kontrolowania i nadzorowania tych systemów. …

więcej...
2015-09-01
 •  
 •  

Kolejny projekt związany z ochroną środowiska

Evertop wygrał kolejne postępowanie w sektorze administracji publicznej. Tym razem wykonamy system informatyczny pozwalający na przetwarzanie danych dotyczących Programów Ochrony Powietrza dla Ministerstwa Środowiska. Kwestia zanieczyszczenia powietrza jest w ostatnim czasie tematem dość popularnym w naszym kraju m. in. ze względu na grożące Polsce wysokie …

więcej...
2015-08-03
 •  
 •  

Centralny Rejestr Radców Prawnych i Adwokatów

Evertop podpisał umowę z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu na dostawę systemu umożliwiającego wymianę danych pomiędzy sądami powszechnymi a okręgowymi izbami radców prawnych i okręgowymi radami adwokackimi. Celem tworzonej aplikacji będzie kontrola uprawnień osób reprezentujących strony w postępowaniach prowadzonych przez sądy powszechne. W pierwszej kolejności zostanie …

więcej...
2015-07-09
 •  
 •  

Portal rezydencji artystycznych dla Narodowego Centrum Kultury

Dzisiaj została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Centrum Kultury, a naszą spółką na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce. Platforma ta będzie zrealizowana w postaci portalu webowego którego celem będzie połączenie instytucji kultury poszukujących osób do swoich projektów …

więcej...
2015-03-31
 •  
 •  

Utrzymanie Portalu Transkrypcyjnego

Wygraliśmy kolejny przetarg! Tym razem postępowanie dotyczyło „Utrzymania Portalu Transkrypcyjnego w sądach powszechnych” i było zorganizowane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Usługa polega na świadczeniu nadzoru autorskiego, serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego oraz Użytkowników Końcowych Portalu Transkrypcyjnego. Warto nadmienić, iż system jest dość rozbudowany …

więcej...
2015-01-18
 •  
 •  

Zakończenie projektu dla Tauron Dystrybucja

Przełom roku był intensywny jeśli chodzi o większość projektów. Udało się m.in zakończyć projekt dla Taurona – Web Prod.  Wykonany system wspomaga proces obiegu dokumentacji związanej z rozbudową i utrzymaniem infrastruktury we wszystkich 11 oddziałach Tauron Dystrybucja. Korzystać z niego będzie blisko tysiąc użytkowników. System został …

więcej...