2017-05-25
  •  
  •  

Aplikacja dla Centrum Projektów Europejskich

Wygraliśmy przetarg na „Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie narzędzia informatycznego służącego do zbierania, transmisji i obróbki danych” zorganizowany przez Centrum Projektów Europejskich.

W ramach umowy stworzymy aplikację składającą się z bazy danych i systemu zarządzania bazą danych w celu gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących projektów realizowanych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT).

Aplikacja pozwoli na:

  • stworzenie jednolitego systemu bazodanowego
  • wyeliminowanie powielania tych samych danych w kilku funkcjonujących obecnie rozproszonych zbiorach danych
  • wymuszenie na użytkowniku uzupełniania baz danych po zaistnieniu zdarzeń/wykonaniu zadania
  • kontrolę terminowości wykonywania zadań
  • usprawnienie zarządzania w zespole poprzez łatwe zestawienie informacji o obłożeniu i terminowości wykonywania zadań
  • gromadzenie, dostęp i wykorzystywanie danych o kontrolowanych projektach.

Projekt jest podzielony na 3 etapy. Całość zajmie 9 miesięcy.