Aplikacja do oceny zaburzeń mowy

Evertop wygrał kolejny przetarg, tym razem na „Przygotowanie założeń merytorycznych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych dla budowy aplikacji oraz wykonanie aplikacji do przesiewowej oceny występowania zaburzeń mowy”.

Usługa będzie zrealizowana na potrzeby Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, lidera projektu Innosense, który ma na celu stworzenie innowacyjnego prototypu nowatorskiego urządzenia służącego badaniu i leczeniu chorób narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia). Będzie to rodzaj kapsuły, zamkniętego pomieszczenia, wewnątrz którego pacjent z niesprawnym słuchem (wzrokiem, mową) czy też zaburzeniami równowagi, smaku, powonienia, będzie poddawany badaniu na odległość.

Nasza firma przygotuje merytoryczny zakres oraz specyfikację dla budowy aplikacji do przesiewowej oceny występowania zaburzeń mowy i zintegruje ją z urządzeniem kapsuły.

Zaprojektowana aplikacja będzie obejmować w szczególności następujące funkcjonalności:

  • moduł do automatycznego rozpoznawania prawidłowej artykulacji głosek;
  • moduł do oceny słownictwa;
  • moduł do oceny znajomości zasad gramatycznych;
  • moduł do oceny dyskryminacji dźwięków mowy, w tym słuchu fonematycznego, fonetycznego oraz prozodycznego;
  • kwestionariusz do oceny mowy (wypełniany przez rodziców dziecka).

Prace nad system potrwają trzy miesiące, a wartość umowy przekracza pół miliona złotych netto. Projekt zostanie zrealizowany przy współpracy z firmą Toker, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie założeń merytorycznych do systemu.