2015-08-03
  •  
  •  

Centralny Rejestr Radców Prawnych i Adwokatów

Evertop podpisał umowę z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu na dostawę systemu umożliwiającego wymianę danych pomiędzy sądami powszechnymi a okręgowymi izbami radców prawnych i okręgowymi radami adwokackimi.

Celem tworzonej aplikacji będzie kontrola uprawnień osób reprezentujących strony w postępowaniach prowadzonych przez sądy powszechne.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzony pilotaż w apelacji wrocławskiej, a następnie systemem zostanie objęty obszar całego kraju – docelowo prawie 100 okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych.