Najnowsze informacje

Poznaj najświeższe wiadomości z życia naszej firmy.

Evertop tworzy projekt dla Komputerowego Centrum Analizy Danych

Po raz pierwszy, Evertop tworzy projekt dla Komputerowego Centrum Analizy Danych w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki

Projekt techniczny Systemu KCAD będzie podstawą do zbudowania i wdrożenia w Państwowej Agencji Atomistyki systemu informatycznego służącego do:

  • zbierania,
  • wprowadzania,
  • gromadzenia,
  • weryfikacji,
  • analizy statystycznej,
  • agregowania, eksportowania,
  • raportowania, publikacji
  • wizualizacji danych z monitoringu radiacyjnego,

na potrzeby oceny sytuacji radiacyjnej Polski, dla użytkowników wewnętrznych (CEZAR PAA) oraz dla ogółu ludności.

System ma zapewnić niezawodny, szybki i intuicyjny dostęp do wszystkich wyników pomiarów, prowadzonych w ramach monitoringu radiacyjnego.

Ponadto działania naszej firmy prowadzą do polepszenia prognozowania rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska