2016-07-06
  •  
  •  

Wirtualizacja Polskich Norm dla PKN

Nasza firma wygrała przetarg na wirtualizację Polskich Norm dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Podpisaliśmy kolejną umowę, tym razem do grona naszych klientów dołączył Polski Komitet Normalizacyjny stanowiący krajową jednostkę normalizacyjną.

PKN prowadzi działalność podstawową m.in. w zakresie:

  • określania stanu i kierunków rozwoju normalizacji,
  • organizowania i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
  • zatwierdzania i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych.

Evertop zrealizuje usługę zaprojektowania, wykonania i wdrożenia systemu do wirtualizacji Polskich Norm (PN) w wersji angielskiej (E). Jego celem będzie stworzenie narzędzia do automatycznej konwersji Norm zapisanych w postaci plików PDF do dokumentów XML.

Termin realizacji – 6 miesięcy od podpisania umowy.