2016-01-11
  •  
  •  

Informacje o jakości powietrza w końcu dostępne on-line.

W dniu dzisiejszym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnił stworzoną przez nas aplikację Jakość powietrza w Polsce na platformę iOS. Prezentuje ona dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).

Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu – sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Informacje o jakości powietrza są prezentowane w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych wyników pomiarów.

Aplikacja na platformę iOS jest ostatnim elementem zamówienia udostępnionym przez GIOŚ. Wcześniej Inspektorat upublicznił wykonane również przez nas Portal Jakości Powietrza oraz aplikację na Androida.

Jakość powietrza on-line dostępna jest tutaj.

Aplikacja na Androida: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.evertop.jakoscpowietrzawpolsce

Aplikacja na iOS: https://itunes.apple.com/pl/app/jakosc-powietrza-w-polsce/id1072036124?l=pl&mt=8