Kolejna umowa z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu

Evertop podpisał już drugą w tym miesiącu umowę z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu. Celem projektu jest stworzenie systemu pozwalającego na wykonywanie telekonsultacji, zdalne sterowanie innymi aplikacjami oraz planowanie, zarządzanie i koordynowanie konsultacji on-line.

System będzie pozwalał na przeprowadzenie zdalnych badań przesiewowych wszystkich narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia).  Badania będą wykonywane w specjalnych kapsułach, rozmieszczonych na terenie całego kraju, stworzonych przez Instytut w ramach projektu Innosence. Natomiast lekarz bądź technik wykonujący badania może być oddalony od pacjenta nawet o setki kilometrów. Dzięki zdalnej łączności audio wideo oraz możliwości sterowania oprogramowaniem w kapsule dystans dzielący lekarza od pacjenta nie będzie miał znaczenia.

Projekt zostanie zrealizowane w ciągu najbliższych trzech miesięcy.