2017-12-12
  •  
  •  

Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla Miasta Opola

Pod koniec listopada podpisaliśmy umowę z Miastem Opole na stworzenie krótkoterminowych prognoz jakości powietrza.

Wyniki prognoz będą prezentowane na stronie internetowej w postaci indeksu jakości powietrza oraz w postaci map pól stężeń zanieczyszczeń. Pola stężeń będą przedstawiały średnie dobowe stężenia dla pyłu PM10 i pyłu PM2.5, SO2, NO2, CO.

Stworzona zostanie również aplikacja mobilna dostępna bezpłatnie na platformę Android.

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz podniesienie odpowiedzialności w zakresie korzystania ze środowiska.

Usługa będzie realizowana do 30 kwietnia 2018 r.

* Jest to kolejny projekt związany z informowaniem o jakości powietrza. Warto przypomnieć, że Evertop wykonał portal i aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce” dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dostępne tutaj.