2015-11-24
  •  
  •  

Model danych dla Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Podpisaliśmy umowę z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na wykonanie wspólnego modelu danych. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie analizy 50 systemów komputerowych funkcjonujących w Gminie Wrocław i powiązań między nimi oraz stworzenie na tej podstawie modelu danych opisującego procesy budowy, utrzymania, kontrolowania i nadzorowania tych systemów.

Szczególny nacisk będzie położony na architekturę techniczną i informacyjną oraz wymianę danych pomiędzy systemami. Prowadzone pracę mają stanowić podwaliny pod stworzenie architektury korporacyjnej w CUI Wrocław.