2016-02-10
  •  
  •  

Nowa wersja systemu CRFOP już dostępna

Zmodyfikowany przez nas Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody został niedawno udostępniony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dostęp do systemu można uzyskać pod adresem: http://crfop.gdos.gov.pl/

W ramach modyfikacji  Evertop wytworzył szereg usług sieciowych pozwalających na integrację CRFOP z innymi systemami, a także została zmodyfikowana szata graficzna interfejsu użytkownika. Ponadto system został dostosowany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

To kolejny projekt z dziedziny ochrony środowiska zrealizowany przez naszą firmę.