2017-06-09
  •  
  •  

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

Pod koniec maja podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym. Naszym wspólnym założeniem jest wykorzystanie z jednej strony dorobku naukowego, edukacyjnego UE, a z drugiej potencjału ekonomicznego, kadrowego i technicznego Evertop w realizacji programów rozwojowych obu Stron.

Współpraca będzie dotyczyła w szczególności:

  • unowocześnienia procesu kształcenia na UE,
  • wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć obu Stron oraz współudziału we wspólnych przedsięwzięciach promocyjnych,
  • organizowania praktyk i staży dla studentów UE.

O dalszych efektach współpracy będziemy informować na bieżąco.