2015-07-09
  •  
  •  

Portal rezydencji artystycznych dla Narodowego Centrum Kultury

Dzisiaj została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Centrum Kultury, a naszą spółką na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce.

Platforma ta będzie zrealizowana w postaci portalu webowego którego celem będzie połączenie instytucji kultury poszukujących osób do swoich projektów z artystami, którzy są w stanie spełnić te potrzeby.

Zadaniem portalu będzie informowanie o naborach, wydarzeniach i możliwościach oferowanych przez instytucje prowadzące programy rezydencyjne. Będzie on także pełnić funkcję komunikowania i archiwizowania przebiegu programów rezydencyjnych. Zadaniem platformy będzie również edukowanie i zwiększanie świadomości na temat tego, czym są rezydencje i programy rezydencyjne.