Artistic Residencies

Portal Artistic Residencies został przez nas wykonany na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Jest to centralna jednostka w naszym kraju, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Sam  portal jest przeznaczony dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce. Jego zadaniem jest, zarówno informowanie o naborach, wydarzeniach i możliwościach oferowanych przez instytucje prowadzące programy rezydencyjne, jak i sieciowanie w/w organizacji.

Treści dostępne na stronie dotyczą informacji związanych z polskimi programami rezydencyjnymi:

  • z jednej strony – publikowane treści, w głównej mierze, dotyczą programów i usług rezydencyjnych świadczonych w Polsce,
  • z drugiej strony – dotyczą programów i grantów świadczonych przez polskie instytucje, ale dotyczące programów realizowanych za granicami kraju.

Główny cel portalu to edukowanie i zwiększanie świadomości na temat tego, czym są rezydencje i programy rezydencyjne.

Platforma ma za zadanie informować o naborach na nowe rezydencje i granty oraz pełni funkcję komunikowania i archiwizowania przebiegu programów rezydencyjnych. Głównymi użytkownikami portalu są osoby pracujące w instytucjach oferujących programy rezydencyjne, oraz zagraniczni rezydenci, poszukujący informacji o rezydencjach w Polsce.

Ponadto użytkownikami portalu są:

  • Grantodawcy, czyli przedstawiciele instytucji oferujących granty powiązane z programami rezydencyjnymi,
  • Profesjonaliści, czyli przedstawiciele szeroko rozumianego świata sztuki i kultury, osoby zainteresowane funkcjonowaniem rezydencji, artystami znajdującymi się na nich oraz powiązanymi wydarzeniami,
  • Przedstawiciele samorządów lokalnych, czyli osoby mające duży wpływ prawny i finansowy na świat rezydencji artystycznych,
  • Pracownicy administracji państwowej i UE, czyli osoby, które podobnie jak przedstawiciele samorządów lokalnych mają na rezydencje wpływ prawny i finansowy, jednak na wyższym szczeblu.

Całość projektu została wykonana w języku Python 3 w oparciu o framework Django 1.7.

Podobne projekty