CRFOP

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody to państwowy rejestr wszystkich form ochrony przyrody na terytorium RP. W rejestrze znajdują się między innymi:

  • parki narodowe,
  • parki krajobrazowe,
  • rezerwaty przyrody,
  • obszary natura 2000,
  • pomniki przyrody,
  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Wszystkie zarejestrowane obiekty posiadają zarówno dane opisowe jak i przestrzenne, które są wykorzystywane do prezentacji na towarzyszącym systemowi geoportalu.

System zbudowany jest w oparciu o oprogramowanie autorskie wykonane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, głównie w oparciu o rozwiązania otwarte i bezpłatne (Open Source) wykorzystując m.in. następujące produkty/rozwiązania: Linux, Tomcat, Java, JavaScript, PostgreSQL, PostGIS, Geoserver, ExtJS, OpenLayers, Nginx.

Portal został dostosowany do wymogów standardu WCAG 2.0 oraz zyskał nową szatę graficzną. Funkcjonalność portalu została poszerzona o dodatkowe usługi sieciowe.

Podobne projekty