Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa i zarządzającym jakością powietrza w regionie, firma Evertop Sp. z o.o wraz z Instytutem Ochrony Środowiska Państwowym Instytutem Badawczym z powodzeniem stworzyła i wdrożyła System Prognoz Jakości Powietrza zarówno w skali województwa jak i poszczególnych miast. System zawiera 72godzinne prognozy jakości powietrza, aktualny stan parametrów meteorologicznych oraz ostrzeżenia przed prognozowanymi sytuacjami zagrażającymi zdrowiu określonych grup społeczeństwa.

Koncepcja realizacji prognozy

Źródła danych wejściowych do prognozowania.

 1. Źródło danych do modelu emisji:
  a) bazę inwentaryzacji niskiej emisji i emisji z emitorów punktowych (system SOZAT),
  b) natężenie ruchu dla wybranych dróg na terenie województwa.
  c) dane pomiarowe z WIOŚ (weryfikacja prognoz!).
  d) dane dotyczące emisji z terenów sąsiednich.
 2. Dane meteorologiczne będą brane z Copernicus Services, ECMWF, NCEP-USA, lub z CMC.

Metoda prognozowania
Na podstawie danych źródłowych (pola meteorologiczne i pola emisji) przeprowadzana jest prognoza chemicznego stanu troposfery w celu otrzymania informacji prognostycznych na 24h, 48h i 72h. Do prognozowania jest użyty model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality) który jest globalnym modelem chemii troposfery, pozwalającym na jednoczesne i spójne (on-line) modelowanie procesów dynamicznych, fizycznych i chemicznych w atmosferze. Siatka obliczeniowa o zmiennej rozdzielczości umożliwia symulację stanu chemicznego atmosfery od skali lokalnej, przez regionalną aż do globalnej.

Sposób prezentacji na stronie internetowej
Dane są prezentowane w sposób graficzny w postaci mapy z nałożonymi odpowiednimi warstwami zanieczyszczeń. Użytkownik ma możliwość do wyboru warstwy:

 • podkład mapowy: Google Maps lub Open Street Map,
 • zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, PM10, PM2.5, (z możliwością rozszerzenia o inne),

oraz obszaru, dla którego będą prezentowane dane:

 • miasta,
 • województwa

Prezentacja wyników/ (opcje do wyboru, do uzgodnienia)

 • dedykowany portal informacyjny (strona internetowa),
 • aplikacja mobilna: Android, Windows, iOS,
 • komunikaty w lokalnych mediach,
 • tablice informacyjne (monitory, tablice zmiennej treści).

Kontakt ze strony firmy Evertop Sp. z o.o.
Jerzy Jamrocha
tel. +48 691 205 590
e-mail: jjamrocha@evertop.pl

Podobne projekty