Physcan Portal

Phys-Can portal został zrealizowany dla szwedzkiego Uniwersytetu w Uppsali w ramach projektu badawczego.

Projekt ten ocenia skuteczność i opłacalność indywidualnie dostosowanej wysokiej i niskiej intensywności treningu fizycznego, z dodatkiem lub bez behawioralnych strategii wsparcia medycyny

Podczas długoterminowej obserwacji wszyscy pacjenci wykonują dwa razy w tygodniu w ciągu 6 miesięcy dynamicznie generowane testy w celu pozyskania odpowiednich danych, z których przygotowywane są zaawansowane raporty.

Podobne projekty