Platforma everCERT

Nowoczesna aplikacja informatyczna przeznaczona do kompleksowej obsługi wniosków dotyczących wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, przywracania, cofania licencji i pozwoleń na określone działania (na przykład transport ponadgabarytowy) lub uprawnienia zawodowe.

Nasz system do obsługi wniosków o pozwolenia i licencje (uprawnienia) ma zastosowanie w dowolnym procesie certyfikującym, niezależnie od Instytucji certyfikującej lub szczebla administracyjnego. Narzędzie powstaje w oparciu o dogłębną analizę procesu, zarówno od strony instytucji, jak i potencjalnego wnioskodawcy.

Efektem jest aplikacja w pełni dopasowana do oczekiwań, nie zawierająca niepotrzebnych elementów, tak zwanych standardowych widoków, funkcji nie uruchamianych i tym podobnych. Interfejs użytkownika, funkcjonalność, sposób administrowania, integracje z innymi systemami wynikają z potrzeb Klienta
i tak są projektowane i implementowane.

Odpowiednio zaprojektowane narzędzie eliminuje konieczność pracy z dużą ilością aplikacji, pomiędzy którymi trzeba się przełączać, oraz ręcznego kopiowania danych. Zarówno składanie wniosków, jak i ich późniejsze procedowanie staje się dużo szybsze, prostsze i obarczone mniejszym ryzykiem pomyłki.

Cechy platformy

 • Możliwość wykorzystania Profilu Zaufanego i stosowania podpisu elektronicznego
 • Automatyczne sprawdzanie poprawności
 • System kształtowany przez Klienta
 • Integracja z różnymi narzędziami płatniczymi  i systemami (np.: z SAP)

Możliwości

 • Intuicyjna i prosta obsługa procesów wydawania pozwoleń i licencji
 • Przekazywanie danych finansowych do ERP i/lub innych aplikacji
 • Możliwości administracyjne dostosowane do charakteru procesu
 • Współpraca z dowolnym systemem bazodanowym
 • Możliwość generowania raportów w oparciu o zgromadzone dane
 • Zaawansowane ustawienia wydruków certyfikatów
 • Automatyczne sprawdzanie poprawności danych we wnioskach
 • Możliwość logowania się do systemu z wykorzystaniem Profilu
 • Obsługa płatności za wnioski wraz z automatycznym wyliczaniem opłat
 • Możliwość ustalania tras przejazdów i procesów
 • Elektroniczne podpisywanie wniosków podpisem kwalifikowanym z wykorzystaniem komponentu KIR Szafir lub Profilu Zaufanego
 • Automatyczna wysyłka elektronicznie podpisanych wniosków na skrzynkę e-PUAP wskazanej instytucji (jeśli tego wymaga proces)

 

Kontakt ze strony firmy Evertop Sp. z o.o.
Mateusz Fligier
tel. +48 665 024 241
e-mail: mfligier@evertop.pl

Podobne projekty