Platforma everTrack

Aplikacja przeznaczona do awizacji i kontrolowania ruchu pojazdów, integrowana z systemami Klienta (np. ERP) oraz sprzętem firm trzecich.

System everTrack jest przeznaczony do kontrolowania i monitorowania ruchu pojazdów. Miejsca jego zastosowania to wszelkiego rodzaju zakłady przemysłowe, parkingi, od najprostszych, strzeżonych z jedna bramą, przez rozległe parkingi przy centrach handlowych lub osiedlach, po obszary o podwyższonym bezpieczeństwie jak lotniska.

Monitoring odbywa się na podstawie rozpoznanych numerów rejestracyjnych, ponad to istnieje możliwość komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami takimi jak szlabany, pętle indukcyjne, fotokomórki, tablice zmiennej treści, czy sygnalizatory świetlne.

System ma możliwość współpracy z różnymi typami kamer, różnych producentów tak, aby docelowo w przypadku decyzji Klienta w przyszłości o ich wymianie, można było swobodnie zarządzać alternatywnym typem sprzętu bez konieczności dużych modyfikacji systemowych.

Cechy platformy

 • Rozpoznawanie europejskich tablic rejestracyjnych
 • Możliwość współpracy z systemem wagowym, do weryfikacji masy pojazdu podczas wjazdu i wyjazdu
 • Integracja z systemem ERP
 • Możliwość współpracy z Bazą Danych o Odpadach

Możliwości

System posiada następujące funkcjonalności:

 • Rozpoznawanie europejskich tablic rejestracyjnych
 • Współpraca z cyfrowymi kamerami IP
 • Podgląd z kamer na żywo, bezpośrednio w aplikacji
 • Integracja z systemami rejestracji czasu pracy (RCP)
 • Integracja z systemem ERP
 • Obsługa przepustek
 • Obsługa blokad
 • Ostrzeżenia o nieprawidłowościach
 • Nowoczesny, przejrzysty i intuicyjny system informatyczny
 • Wywoływanie zdefiniowanych przez administratora ostrzeżeń w momencie wykrycia pojazdu o określonym numerze rejestracyjnym
 • Raport o pojazdach znajdujących się aktualnie na terenie zakładu z uwzględnieniem czasu pobytu
 • Zakaz przejazdu pojazdu o określonym numerze rejestracyjnym
 • Zapisywanie i archiwizowanie zdjęć, na podstawie którego zostało dokonane rozpoznanie pojazdu
 • Praca 24/7
 • Obsługa wielu stanowisk i zdarzeń jednocześnie
 • Gromadzenie pełnej historii danych dotyczących zidentyfikowanych pojazdów
 • Ręczna kontrola szlabanu z poziomu aplikacji (w razie potrzeby)
 • Zapisywanie celu wjazdu pojazdu (do określenia na przykład na podstawie rodzaju towaru z systemu ERP/CRM)
 • Walidacja danych w formularzu podczas wyjazdu – nieprawidłowości (np. przekroczenie dopuszczalnej wagi) są sygnalizowane pracownikom ochrony
 • Możliwość zintegrowania z Bazą Danych o Odpadach

 

Kontakt ze strony firmy Evertop Sp. z o.o.
Mateusz Fligier
tel. +48 665 024 241
e-mail: mfligier@evertop.pl

Podobne projekty