Portal Jakości Powietrza

Portal Jakości Powietrza

Portal powietrzny został wykonany dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i obejmuje swoim zakresem informacje o jakości powietrza w Polsce oraz o działaniach na rzecz jej poprawy.

Serwis umożliwia wykonywanie najistotniejszych zadań realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska dotyczących między innymi prowadzenia badań i ocen stanu środowiska, w tym monitoringu jakości powietrza. Zadanie to jest wykonywane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, którego program jest opracowywany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzany przez Ministra Środowiska.

Celem projektu jest wspomaganie wykonywania najistotniejszych zadań realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska dotyczących między innymi prowadzenia badań i ocen stanu środowiska.

Głównym zadaniem udostępnianych w serwisie internetowym informacji jest rozpowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy dotyczącej stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz kluczowych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej jego jakości. Ponadto dzięki udostępnianym informacjom poświęconym jakości powietrza oraz planach i programach jego ochrony serwis zapewnia decydentom wsparcie w procesie zarządzania jakością powietrza w Polsce.

Dodatkowo serwis wyposażony jest w strony prezentujące krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem zarówno w skali kraju jak i poszczególnych województw oraz zapewnienie ich operacyjnego funkcjonowania.

Serwis został wykonany w technologii zgodnej ze standardem Java Enterprise Edition. Baza danych wykorzystywana do obsługi portalu to Oracle DB 11 g z opcją RAC. Serwerem aplikacji jest Weblogic 10.3.5.

Portal dostępny pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home/

Podobne projekty