Prognozy Jakości Powietrza

System krótkoterminowych prognoz jakości powietrza

Za pomocą portalu można zapoznać się z przewidywanym stężeniem zanieczyszczeń w województwie dolnośląskim. Na stronie oprócz aktualizowanych codziennie map stężeń zanieczyszczeń i indeksu jakości powietrza, których jest łącznie 4 779, można znaleźć krótkie informacje na temat każdego z zanieczyszczeń oraz opis modelu prognoz.

Portal został wykonany na zamówienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W ramach systemu opracowany został również moduł powiadomień mailowych, generujący automatycznie raporty w sytuacji przekroczenia poziomów alarmowych dwutlenku siarki i pyłu PM10.

Prognozy obliczane są na bazie modeli: CAMx (model siatkowy eulerowski) w skali województwa oraz Calpuff (model dyspersji zanieczyszczeń typu obłoku gaussowskiego) dla miast. Dane meteorologiczne pochodzą z mezoskalowego modelu prognozy WRF.

Warstwa prezentacji portalu została wykonana w technologii HTML oraz jQuery. Importer danych prognostycznych zaimplementowano w technologii .NET 4.0. Baza danych wykorzystywana do obsługi portalu to PostgreSQL z nakładką PostGIS. Jako serwer GIS wykorzystano GeoServer 2.6.

Podobne projekty