Portal Radców prawnych i Adwokatów

Portal Radców prawnych i Adwokatów

Aplikacja powstała na zlecenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Funkcjonuje jako ogólnopolski, oficjalny rejestr radców prawnych i adwokatów. Integracja z systemem reperytoryjno-biurowym ułatwia planowanie rozpraw i weryfikację osób do nich przydzielonych.

Wdrożony system zmienił sposób wymiany danych o osobach uprawnionych do wykonywania zawodu i dał możliwość dostępu do aktualnej informacji o radcach prawnych i adwokatach, a także odpowiednio aplikantach radcowskich i adwokackich, a w konsekwencji usprawnił bieżące wsparcie funkcjonowania jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości.

Celem systemu jest usprawnienie procesu wymiany informacji pomiędzy samorządem zawodowym a sądami powszechnymi.

Podstawowe cechy systemu RPA:

  • usprawnienie procesu przekazywania informacji o radcach prawnych i adwokatach (odpowiednio aplikantach radcowskich i adwokackich) wpisanych na listy prowadzone przez okręgowe izby radców prawnych i okręgowe rady adwokackie w obszarze apelacji wrocławskiej,
  • stworzenie systemu umożliwiającego wymianę danych z okręgowymi izbami radców prawnych i okręgowymi radami adwokackimi,
  • prowadzenie list radców prawnych i adwokatów (odpowiednio aplikantów radcowskich i adwokackich) w postaci elektronicznej,
  • umożliwienie bieżącej weryfikacji uprawnień do wykonywania zawodu przez możliwość weryfikacji wpisu (informacje o zawieszeniu, skreśleniu, śmierci, etc.),
  • zautomatyzowanie bieżącej kontroli uprawnień poprzez integrację bazy profesjonalnych pełnomocników z systemem repertoryjno-biurowym Sędzia2. System umożliwia integrację również z systemem SAWA oraz z Systemem Informatycznym Wspomagającym Procesy Merytoryczne w Sądownictwie (CASUS),
  • zapewnienie szerokiej kontroli po stronie sądów, co do istnienia uprawnień po stronie profesjonalnych pełnomocników,
  • stabilizacja porządku prawnego (działania prewencyjne w obszarze zapobiegania nieważności postępowania).

Technologia

System powstał w oparciu o technologię ASP.NET MVC 5 z bazą danych MS SQL Server 2012.

Podobne projekty