Entertainment Management System

Entertainment Management System – system zarządzania podmiotami rozrywkowymi. Pozwala na ich dowolne definiowanie i swobodną administrację oraz prezentację multimedialnych ogłoszeń reklamowych.

Podobne projekty