System informatyczny Kwalifikator

W sierpniu 2019 r. podpisaliśmy umowę z kolejnym Klientem tj. Narodowym Centrum Wymiany Akademickiej na przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego Kwalifikator.

System będzie udostępniał klientom NAWA informacje w zakresie uznawalności dyplomów i stopni naukowych uzyskanych w Polsce i w innych krajach. Udostępnianie to ma mieć charakter automatyczny i ustrukturyzowany oraz odbywać się przy użyciu strony internetowej.

W ramach NAWA działa Pion Uznawalności Wykształcenia i Uwierzytelniania Dokumentów, którego jednym z zadań jest wydawanie informacji o dyplomach ukończenia studiów i stopniach naukowych uzyskanych w innych krajach i wskazywanie podstaw prawnych ich uznania w Polsce.
Te informacje udostępniane są dziś na pisemny wniosek klienta i przygotowywane przez pracowników PUW, na podstawie dokumentów otrzymanych w formie papierowej.

Jednak dla wielu standardowych i powtarzalnych przypadków podstawowe informacje (m.in. poziom wykształcenia, uprawnienia do kontynuacji nauki, podstawa prawna uznania w Polsce) mogą być generowane i udostępniane automatycznie przez system Kwalifikator co usprawni cały proces potwierdzenia uznawalności wykształcenia.