2017-05-09
  •  
  •  

Utrzymanie portalu transkrypcyjnego

Już po raz trzeci podpisaliśmy umowę z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu na „Utrzymanie Portalu Transkrypcyjnego w sądach powszechnych”. Usługa będzie polegała na świadczeniu usług nadzoru autorskiego, serwisu i wsparcia technicznego (utrzymania) dla Zamawiającego oraz dla Użytkowników Końcowych Portalu Transkrypcyjnego.

System funkcjonuje we wszystkich Sądach Apelacyjnych w Polsce, jest to związane z dwoma nowelizacjami – k.p.c (z dn. 29.04.2010 r.) i k.p.w (z dn. 4.04.2014 r.) które wprowadziły obowiązek nagrywania rozpraw w sprawach zarówno cywilnych jak i w sprawach o wykroczenia (więcej informacji tutaj).

Narzędzie, które utrzymujemy wykorzystywane jest do przesyłania nagrań z rozpraw do osób, które tworzą transkrypcję, a także do scalania i przekazywania gotowych transkrypcji zainteresowanym stronom postępowania.