2016-03-01
  •  
  •  

Utrzymanie Portalu Transkrypcyjnego ponownie dla Evertop

Drugi raz z rzędu wygraliśmy przetarg na „Utrzymania Portalu Transkrypcyjnego w sądach powszechnych”. Postępowanie było zorganizowane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.
Usługa polega na świadczeniu nadzoru autorskiego, serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego oraz Użytkowników Końcowych Portalu Transkrypcyjnego. Warto nadmienić, iż system jest dość rozbudowany i funkcjonuje we wszystkich Sądach Apelacyjnych w Polsce. Korzysta z niego na co dzień kilkuset użytkowników.

Sam Portal Transkrypcyjny to rozwiązanie związane z kwestią nagrywania rozpraw w sądach powszechnych w związku z wejściem w życie ustawy o protokole elektronicznym (więcej np. tutaj). Narzędzie, które będziemy utrzymywać służy do dystrybucji nagrań z rozpraw do osób, które tworzą transkrypcję, a także do scalania i przekazywania gotowych transkrypcji zainteresowanym stronom postępowania.