Zapytanie ofertowe

Wykonanie prac ziemnych, montażowych i instalacyjnych celem wdrożenia systemu kompleksowej awizacji kontrahentów dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Oferty można składać do dnia 31.01.2020 r. do godziny 23:59. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Kod CPV zamówienia: 45000000-7

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE.II

Załącznik Nr I.1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr I.2 – Zakres przedmiotu zamówienia (umowa z Inwestorem)

Załącznik Nr II.1 – Harmonogram

Załącznik Nr II.2 – Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy ENEA Wytwarzanie

Evertop – umowa