Najnowsze informacje

Poznaj najświeższe wiadomości z życia naszej firmy.

Zostaliśmy członkiem klastra MedSilesia

Ostatnimi czasy zostaliśmy członkiem klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych. Razem dla innowacyjnej medycyny – to sztandarowe hasło  Krajowego Klastra Kluczowego MedSilesia.  Łączymy się i rozwijamy zasoby oraz kompetencje w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy

Połączyliśmy wspólne siły, aby współtworzyć misję klastra #MedSilesia – stworzenie skutecznej platformy współpracy – dialogu przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych i połączeniu ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, wymiany doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań i projektów mających wpływ na globalny łańcuch wartości.

Inicjatywa klastra powstała na przełomie lat 2005 i 2008, w wyniku projektu „Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie śląskim”, który realizuje Górnoślaska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z oo.

W skład klastra obecnie wchodzą cztery grupy producentów:
  • Rehabilitacja
  • Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne
  • Urządzenia diagnostyczne
  • Oprogramowania
Pokładamy nadzieję, iż ta współpraca przyniesie nam wiele wspólnych sukcesów i już niebawem przekonamy się o słuszności przystąpienia do tejże inicjatywy.