Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Evertop sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Długiej 1-3 41-506 Chorzów.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie art.6 ust. 1 pkt b) RODO;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obsługi zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 4. Na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa posiadają Państwo prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie podejrzenia przetwarzania danych niezgodnie z przepisami prawa.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla możliwości obsługi zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi wsparcia. Ponadto będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom świadczącym usługi wsparcia Administratora.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podstawą profilowania.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top