Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.web.evertop.pl
 2. Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 3. Administrator – Evertop sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6272737893, o nadanym numerze REGON: 243493773, o nadanym numerze KRS: 0000499001, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 6. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 1. Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 2. Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 3. Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 2. Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
 3. Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 4. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords

 

§ 6 Google reCAPTCHA

 1. Administrator korzysta w swoim serwisie z usługi „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
 2. Celem stosowania reCAPTCHA jest weryfikacja, czy dane w serwisie (na przykład w formularzu kontaktowym) wprowadzane są przez człowieka, czy za pomocą automatycznego programu. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego serwis na podstawie różnych charakterystyk. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko Użytkownik odwiedzi serwis. reCAPTCHA analizuje i ocenia różne informacje (na przykład adres IP, czas przeglądania serwisu lub ruchy myszy Użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przesyłane do Google.
 3. Analiza reCAPTCHA odbywa się w tle. Użytkownik nie jest informowany o fakcie prowadzonej analizy.
 4. Przetwarzanie danych, w ramach korzystania z reCAPTCHA oparte jest na art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, gdzie usprawiedliwionym prawnie interesem Administratora jest ochrona serwisu przed nieuczciwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i spamem.
 5. Z tego względu Administrator może ujawnić adres IP Użytkownika oraz informacje o wybranych działaniach w serwisie do Dostawcy reCAPTCHA. W przypadku, gdy działania Użytkownika będą miały znamiona działań robota, system uniemożliwi mu wykonywanie wybranych działań w serwisie.
 6. W związku ze stosowaniem reCAPTCHA, dane osobowe są przekazywane do USA. Transfer ten jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiedniego poziomu ochrony, adekwatnego do poziomu ochrony danych w UE. W tym celu zastosowano zabezpieczenia w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework.

 

§ 7 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 

§ 8 Wymagania Serwisu

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych przez Administratora oraz do ich sprostowania. Użytkownik ma też prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik uprawniony jest również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym w szczególności w sytuacji profilowania na podstawie przetwarzanych danych osobowych.
 3. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku wystąpienia podejrzenia, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przypadków przekazywania danych podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w tym zewnętrznym służbom informatycznym.
 5. Z wyjątkiem badania, czy zachowanie Użytkownika nie nosi znamion zachowań robotów, dane osobowe Użytkownika nie podlegają innemu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.

§ 10 Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
logo stopka
Copyright ©2023, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top