Informasjonsklausul

Informasjonsklausul

I henhold til art. 13 sek. 1 og sek. 2 i Europaparlament og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 vedrørende personvern, håndtering og utveksling av personopplysninger, som videre opphever direktiv 95/46 / EF (GDPR), informerer vi deg herved om:

 

 1. Administratoren av dine personopplysninger er Evertop Sp. z o.o. med hovedkontor i Chorzów, ul. Dluga 1-3, 41-506 Chorzów, Polen.
 2. Dine personopplysninger brukes til å kunne besvare henvendelser du sender inn via kontaktskjemaet, og er i samsvar med art. 6 sek. 1 pkt. b) GDPR;
 3. Dine personopplysninger brukes til å kunne besvare henvendelser du sender inn via kontaktskjemaet;
 4. I henhold til gjeldende lover og forskrifter har du rett til å:
  • få tilgang til dine personopplysninger,
  • be om å utføre endringer på/slette dine personopplysninger,
  • be om begrenset bearbeidelse av dine personopplysninger,
  • be om å flytte dine personopplysninger,
  • gå til rettssak for den måten dine personopplysninger behandles på.
 5. Du har rett til å klage inn saken din til en tilsynsmyndighet – Datatilsynet – dersom du mistenker at personopplysningene dine bearbeides i strid med gjeldende lover og forskrifter.
 6. Det er frivillig å oppgi sine personopplysninger, men nødvendig for å kunne betjene henvendelser som kommer inn via kontaktskjemaet. Konsekvensen av å ikke oppgi personopplysningene sine er mangel på muligheten til å kunne besvare henvendelsen.
 7. Dine personopplysninger kan videreformidles til en underleverandør som støtter noen av administratorens tjenester. I tillegg kan de kan de overføres til en tredjepart dersom dette kreves av gjeldende lover og forskrifter eller av enheter som tilbyr servicetjenester for administratoren.
 8. Dine personopplysninger vil ikke bearbeides på en automatisert måte, og dermed ikke brukes til profilering.
 9. Dine personopplysninger vil ikke videreformidles utenfor EØS-området eller til internasjonale organisasjoner.
logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Personvernerklæring
scroll to top