Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen omfatter administratorens retningslinjer for lagring og nedlastning av data fra enhetene til de brukerne som benytter seg av denne nettsiden med den hensikt å kunne yte service til dem elektronisk.

 

§ 1 Definisjoner

 1. Nettsiden – nettsiden befinner seg på adresse www.web.evertop.pl
 2. Ekstern nettaktør – nettsidene til våre nettpartnere, administratorens leverandører eller kunder
 3. Administrator – Evertop Sp. z o.o. med bedriftsadresse: ul. Dluga 1-3, 41-506 Chorzow, Polen, NIP-nummer 6272737893, REGON-nummer: 243493773 og KRS-nummer: 0000499001, yter elektroniske tjenester via nettsiden, samt oppbevarer og henter inn informasjon fra brukerens enheter.
 4. Bruker – en fysisk person som administratoren yter sine elektroniske tjenester til via nettsiden.
 5. Brukerenhet – en elektronisk enhet utstyrt med programvare som brukeren benytter seg av for å få tilgang til nettsiden.
 6. Informasjonskapsler – tekstdata samlet som filer på brukerens enhet

 

§ 2 Informasjonskapseltyper

 1. Interne informasjonskapsler – små tekstfiler som lagres og leses av på brukerens enhet av nettsidens IKT-system
 2. Eksterne informasjonskapsler – små tekstfiler som lagres og leses av på brukerens enhet av eksterne nettsiders IKT-system
 3. Sesjonavhengige informasjonskapsler – små tekstfiler som lagres og leses av på brukerens enhet av nettsiden eller eksterne nettsider i løpet av en økt. Etter økten slettes tekstfilene fra brukerens enhet.
 4. Vedvarende informasjonskapsler – små tekstfiler som lagres og leses av på brukerens enhet av nettsiden eller eksterne nettsider helt til de slettes manuelt. Disse filene slettes ikke automatisk etter avsluttet økt, med mindre brukeren har aktivert automatisk sletting av informasjonskapsler etter hver avsluttede økt på sin egen brukerenhet.

 

§ 3 Sikkerhet

 1. Lagrings- og lesemekanismer – Lagrings- og lesemekanismer for informasjonskapsler tillater ikke nedlasting av personopplysninger eller konfidensiell informasjon fra brukerens enhet. Overføring av virus, trojanere og ormer til brukerens enhet er praktisk talt umulig.
 2. Interne informasjonskapsler – administratorens interne informasjonskapsler er trygge for brukerens enhet.
 3. Eksterne informasjonskapsler – administratoren er ikke ansvarlig for sikkerheten rundt informasjonskapsler som stammer fra eksterne nettaktører. Listen over samarbeidspartnere er oppgitt i nedre del av denne erklæringen om informasjonskapsler.

 

§ 4 Informasjonkapslenes bruksformål

 1. Optimalisere og forenkle tilgangen til nettstedet – administratorens informasjonskapsler kan oppbevare informasjon om preferanser og brukerinnstillinger med den hensikt å gjøre nettstedet bedre, raskere og mer brukervennlig.
 2. Innlogging – administratoren bruker informasjonskapsler på nettstedet slik at brukeren kan logge seg inn på sin brukerkonto
 3. Markedsføring og reklame – administratoren og eksterne nettaktører bruker informasjonskapsler for markedsføringsformål og reklame målrettet mot brukeren.
 4. Statistikk – administratoren og eksterne nettaktører bruker informasjonskapsler for innsamling av statistiske data som f.eks. besøksstatistikk, statistikk over brukernes enheter og atferd. Disse opplysningene samles inn for å kunne analysere og forbedre nettsidens funksjoner.

 

§ 5 Eksterne nettaktører

Eksterne nettaktører kan plassere informasjonskapsler på brukerens enhet. Administratoren samarbeider med følgende eksterne nettaktører:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords

 

§ 6 Google reCAPTCHA

 1. Nettsidens administrator benytter seg av tjenesten „Google reCAPTCHA” (videre kalt for „reCAPTCHA”). Leverandøren for denne tjenesten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
 2. Målet med reCAPTCHA er å verifisere nettsidens data (f.eks. informasjonen i et kontaktskjema) som oppgis av et menneske eller automatisk program. reCAPTCHA analyserer den besøkendes aktivitet på nettsiden i forhold til ulike egenskaper. Analysen starter automatisk med det samme brukeren besøker nettstedet. reCAPTCHA analyserer og vurderer ulik informasjon (f.eks. IP-adresse, innloggingstid eller brukerens musebevegelser). Innsamlet analysedata sendes til Google.
 3. reCAPTCHA-analysen foregår i bakgrunnen. Brukeren informeres ikke om analysen som utføres.
 4. Databehandling som innebærer bruken av reCAPTCHA, er i samsvar med art. 6 pkt. 1.f.) GDPR, der administratorens juridisk berettigede interesse er å beskytte nettstedet mot uærlig automatisert spionasje og spam.
 5. Dersom et slikt tilfelle forekommer har administratoren rett til å avsløre og dele brukerens IP-adresse og annen informasjon om brukerens atferd på nettsiden med leverandøren av reCAPTCHA. Dersom brukerens atferd gjenkjennes som robotatferd vil programvareagentens mulighet til å utføre enkelte aktiviteter på nettsiden begrenses.

 

§ 7 Brukerens rettigheter til å definere vilkår for oppbevaring og innhenting av data fra brukerens enhet utført av nettsiden eller eksterne nettaktører

 1. Brukeren kan til enhver tid selvstendig endre innstillingene for lagring, sletting og tilgang til informasjonen lagret i informasjonskapslene
 2. Instruksjon om hvordan man kan deaktivere informasjonskapsler i de mest populære nettleserne på stasjonære og mobile enheter finner man på: deaktivering av informasjonskapsler.
 3. Brukeren kan til enhver tid fjerne hvilke som helst lagrede informasjonskapsler på den brukerenheten som har vært brukt til å åpne nettsiden.

 

§ 8 Nettsidens krav

 1. Dersom muligheten for lagring og tilgangen til informasjonskapslene på brukerens enhet begrenses, så kan dette gjøre det umulig å utføre enkelte av nettsidens funksjoner.
 2. Administratoren er ikke ansvarlig for at nettsidens funksjoner begrenser brukeren i å utføre enkelte aktiviteter dersom brukeren selv har begrenset muligheten for lagring og lesing av nettsidens informasjonskapsler.

 

§ 9 Personvern

 1. Administratoren er administrator av de personopplysninger som samles inn ved bruk av nettsiden. Personvernet utføres i samsvar med art. 4 pkt. 7 i personvernforordningen (GDPR).
 2. Brukeren har rett til å få tilgang til de personopplysningene som administratoren har samlet inn om vedkommende for å kunne redigere disse. Brukeren har også rett til å be om at opplysningene slettes eller at deres videreformidling begrenses, eller at de ikke overføres til en annen administrator i henhold til vilkår som omfattes av gjeldende lover. Brukeren har også rett til å klage på behandlingen av sine personopplysninger, spesielt dersom disse benyttes til profilering.
 3. Brukeren har rett til å sende inn eventuelle klager til en tilsynsmyndighet (Datatilsynet) ved enhver mistanke om misbruk av vedkommendes personopplysninger i henhold til gjeldende lover.
 4. Brukerens personopplysninger deles ikke med andre i samsvar med personvernforordningen GDPR med mindre dette kreves av gjeldende forskrifter eller dersom opplysningene må overføres til underleverandører på administratorens forespørsel, inkludert eksterne IT-aktører.
 5. Utenom brukeradferdanalysen som brukes til å identifisere robotatferd, er brukerens personopplysninger ikke brukt til annen automatisert databehandling.

 

§ 10 Endringer i personvernerklæringen

 1. Administratoren forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen uten å måtte informere brukerne om dette.
 2. Nye endringer innført i nettsidens personvernerklæring vil alltid publiseres på denne siden.
 3. Endringene gjelder fra og med den dagen personvernerklæringen publiseres.
logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Personvernerklæring
scroll to top