Klauzula informacyjna – Kariera

Klauzula informacyjna – Kariera

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Evertop sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Długiej 1-3, 41-506 Chorzów.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
 3. Dane zamieszczone w aplikacji mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi wsparcia, w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych. Ponadto, dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, poza wypadkami gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 5. Kandydat ma prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 6. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 7. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 8. Kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
 9. Nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji.
 10. Dane osobowe kandydatów nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

 

logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Personvernerklæring
scroll to top