Evertrack

System for varsling og overvåkning av veitrafikk.

Kunde: Cementownia Warta
Bransje: Logistikk / Byggebransjen
Denne nettportalen gjør det mulig å kontrollere veitrafikken ved å integrere den med andre enheter som selskapet bruker i sin daglige drift. Denne løsningen både øker og forenkler selskapets driftsprosesser betraktelig.

Hvem er kunden?

Cementowania Warta er Polens ledende sementprodusent. Den har et godt utviklet distribusjonsnettverk. Selskapet daglige drift består av en omfattende kundeservice bestående av: produksjon og salg av sement, organisering av transport og teknologisk veiledning. Selskapet tilbyr også ulike måle- og forskningstjenester for miljø, yrkeshygiene og drivstoffkvalitet.


Prosjektets formål

Kundens hovedmål var å gjøre driftsprosessen sin enklere ved å optimalisere tilgjengelige arbeidsverktøy. Det utviklede systemet hadde som oppgave å erstatte manuelt arbeid, redusere menneskelige feil og dermed gjøre arbeidsdagen mer effektiv. Systemets viktigste rolle er å opprettholde selskapets orden og sikkerhet.


Resultat

Takket være automatiserte systemløsninger har kontrollstyringen av virksomhetens drift blitt bedre, raskere og mer nøyaktig. Den implementerte løsningen gjør det enklere å styre trafikken ved produksjonshallen i tillegg til at man kan administrere kjøretøy ved inn- og utkjøringsportene. Utfylling av data har også blitt automatisert. I tillegg har systemet gjort det enklere for sikkerhetsvaktene som ofte er utsatt for menneskelige feil. Samtidig har man redusert køene ved inn- og utkjøringsportene. Alle verifikasjoner utføres i systemet slik at man raskt får melding om eventuelle uregelmessigheter som gjør at man unngår eventuelle feil. Enda en fordel med dette systemet er at sikkerheten har blitt bedre. Dette takket være de automatiske varslene om eventuelle regelbrudd på sikker fremkommelighet ved produksjonshallen, og den praktiske tilgangen til alle arkiverte opplysninger og bilder.


Løsninger

Vi har utnyttet eksisterende teknologi ved å utvide og integrere den med andre enheter som: styringsmodul for bommer, vektmodul, et overvåkningssystem som registrerer kjøretøyets registreringsnummer eller terminaler for automatisk inn- og utsjekking. Vi har også integrert systemet med den polske databasen for avfallshåndtering (BDO) slik at det nå er enklere å håndtere avfall. Vår salgs- og innkjøpsavdeling har nå alt av informasjon samlet på ett sted. Informasjonen er integrert med selskapets systemer slik at den kan videreformidles automatisk.


Utfordringer

  • veiingen av kjøretøy, avlesningen av registreringsnummer som registreres i en skrivebok av de ansatte for hånd, samt lang ventetid for sjåfører som venter på sin tur,
  • lang søketid dersom avvik oppdages,
  • stor arbeidsmengde i forbindelse med transportplanlegging,
  • problemer med å koordinere trafikkflyten på selskapets premisser.

Fremtiden

Fordelen med systemet er dets mulighet for videreutvikling i samsvar med kundens behov. Derfor har man planlagt å utvide systemet for selskaper som driver med jernbanetransport.
Systemet kan fungere flere steder enn kun på lukkede premisser. Registreringsnumre kan også samles inn på veiene.


logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Personvernerklæring
scroll to top