Nettportal for oversikt over luftkvalitet

Nettportal og mobilapplikasjon som informerer samfunnet om luftkvaliteten i Polen.

Kunde: Den polske miljøvernetaten GIOŚ
Bransje: Miljøvern / Offentlig forvaltning
Prosjektets tidsramme: 2014 r. – fremdeles i samarbeid
Dette er en database som på en enkel måte presenterer aktuell informasjon om luftkvaliteten i Polen. I tillegg til aktuell informasjon så kan man også søke frem prognoser og historiske data.

Hvem er kunden?

GIOS. Miljøvernetatens viktigste oppgaver består av bl.a.: miljøvernkontroll i samsvar med gjeldende forskrifter, forebygging av ulike miljøulykker, samt presentere data om luftkvalitet på nett som er hentet fra den polske statens miljøovervåknings- og målestasjoner for luftkvalitet, samt dele informasjon om alle aktuelle miljøverntiltak.


Prosjektets formål

Målet med prosjektet er å gi Polens innbyggere rask og nøyaktig informasjon om luftkvaliteten i et gitt område. Prosjektet er et resultat av økende bevissthet rundt hvilken effekt lave miljøutslipp kan ha på menneskers liv og helse. Ved å sjekke nettsiden eller applikasjonen kan man finne ut av når det er best å ta seg en tur ut med barna eller en løpetur i parken.

Nettportalen skal sørge for god videreformidling av informasjon om luftkvalitet, samt være en database brukt av den polske miljøvernetaten til forskning og vurdering av miljøtilstanden.


Nettportal og mobilapplikasjon som informerer samfunnet om luftkvaliteten i Polen.

Resultat

Systemet består av en nettportal for luftkvalitet på adressen: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home/ og av mobilapplikasjonen „Luftkvaliteten i Polen”, som man kan laste ned gratis fra: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app.

Systemet er utviklet for GIOŚ. Den er en sentral database med informasjon om aktuell tilstand på luftkvaliteten i Polen. Den inneholder og presenterer både historiske data, nåværende data og nasjonale eller regionale prognosedata.

Nettportalen for oversikt over luftkvalitet gjør det mulig å vurdere den aktuelle miljøtilstanden da denne er basert på den polske miljøvernetatens overvåkning og miljøforskning. I tillegg sørger systemet for å støtte etaten i dens styring av luftkvalitetstiltak i Polen gjennom videreformidling av syntetisk og detaljert informasjon i henhold til gitte kriterier.

En av nettportalens største roller er å øke samfunnets bevissthet rundt luftkvaliteten i Polen.


Løsninger

Vi har innført visualisering av aktuelle målingsdata i ulike former, som f.eks et kart over målestasjoner, diagrammer eller tabeller. En av tilleggsfunksjonene som vi har optimalisert er datavisualiseringen av kartene til ArcGIS. Målingsdata kan også lastes ned i filformat. På portalen og applikasjonene finner man også informative artikler.

 

For videre utvikling utstyrte vi systemet med en regional informasjonsmodul tilpasset hvert enkelt voivodskap, samt løpende målingsdata direkte hentet inn fra de ulike målestasjonene.

 

Aktuell målingstatus viser følgende luftforurensningsindikatorer: svevestøv PM10, svevestøv PM2,5, karbonmonoksid CO, benzen C6H6, nitrogendioksid NO2, svoveldioksid SO2, troposfærisk ozon O3. I tillegg vises kortidsprognoser for følgende indikatorer: svevestøv PM10, nitrogendioksid NO2, svoveldioksid SO2, troposfærisk ozon O3. Luftkvaliteten presenteres i følgende skala: veldig god, god, moderat, tilstrekkelig, dårlig og veldig dårlig.

For mobilbrukere har vi laget applikasjonen „Luftkvalitet i Polen” som er tilgjengelig for tre operativsystemer: iOS, Android og Windows.
Applikasjonens bruker kan aktivere automatisk stedsøk som gjør at aktuelle målingsdata, advarsler og nyheter fra nærmeste målestasjon vises.


Nettportal og mobilapplikasjon som informerer samfunnet om luftkvaliteten i Polen.

Utfordringer

  • skape et produkt som genererer over 3000 kart med prognoser med 1 times mellomrom. Mulig tidsbegrensning av daglig oppdatering av nye kart, da disse i løpet av oppdateringer er utilgjengelige. På grunn av dette var det viktig for oss å oppnå kortest mulig genereringstid,
  • programvareutvikling for ulike plattformer (Android, Android Widget, iOS, Windows Mobile, internett),
  • tilpasse portalen til retningslinjene for tilgjengelig nettinnhold, WCAG, på grunn av kartene,
  • lage et verktøy som generer animerte prognosekart,
  • utvikling av gammel teknologi,
  • integrasjon av flere databaser,
  • håndtering og behandling av kartdata i et unikt format.

Fremtiden

Vårt fremtidige mål er å utvide samt vedlikeholde portalen og mobilapplikasjonene. For øyeblikket holder vi på med å utvide mobilapplikasjonen med en kart- og prognosemodul for hele landet, hvor vi jobber ut fra nettportalen for oversikt over luftkvalitet.
Vi planlegger å innføre innstillinger for datafremvisning, endring av indikator, start-, stopp- og spolefunksjoner for animasjonsfremvisningen, snarvei til innholdsfortegnelse og hovedmeny, samt endre avspillingshastigheten til animasjonen. Vi fokuserer også på å fornye eksisterende elementer ved å tilpasse disse til tilgjengelige IT-verktøy innen det nyeste av teknologi. Prosjektet er forventet ferdig høsten 2020.


logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Personvernerklæring
scroll to top