RSO

RSO - Et polsk og regionalt varslingssystem

Kunde: TVP Polish Television / Det polske innenriksdepartementet
Bransje: Informasjonsformidling
Prosjektets tidsramme: 08.2017 – 12.2017
RSO er en gratis mobilapplikasjon som det polske innenriksdepartementet har gjort tilgjengelig for allmennheten. Via denne applikasjonen sender de ut advarsler om potensielt farlige situasjoner i alle Polens voivodskap. Hvert voivodskap har et krisestyringsenter som utarbeider og sender disse meldingene. Applikasjonen brukes også til å informere befolkningen om gjeldende sikkerhetsprinsipper og riktig oppførsel i eventuelle krisesituasjoner.

Hvem er kunden?

TVP Polish Television er en polsk allmennkringkaster med TV-kanaler som er tilgjengelige på det digitale bakkenettet. Selskapets hovedaktiviteter består av: kjøp og salg av lisenser, diverse distribusjonsaktiviteter, initiativer til samproduksjon av film med utenlandske aktører, publisering og markedsføring av polske verker på internasjonale filmfestivaler.

Det polske innenriksdepartementet er underlagt ministeren for tre av den polske regjeringens avdelinger: offentlig forvaltning, innenrikssaker, religiøse trossamfunn og nasjonale og etniske minoriteter. Departementets hovedoppgave er å beskytte allmennheten og å opprettholde offentlig lov og orden.

Prosjektet ble bestilt av TVP Polish Television, men den endelige sluttbrukeren var det polske innenriksdepartementet.


Prosjektets formål

Prosjektets hovedmål var å øke sikkerhetsnivået i de lokale samfunnene i Polen ved å kommunisere potensielle trusler til allmennheten via en mobilapplikasjon på en rask og effektiv måte.


RSO - Et polsk og regionalt varslingssystem

Resultat

Tidligere fantes følgende kommunikasjonskanaler for denne typen kringkasting: voivodskapenes egne nettsider, informasjonfelt og tekst-TV på fjernsyn med digital videokringkastingsmottaker (DVB) på bakkenett, samt HbbTV. Kunden mottok en ny kommunikasjonskanal i form av enn kostnadsfri mobilapplikasjon. Fordelen med denne kanalen er at man har konstant tilgang til meldinger som varsles inn via pushfunksjonen på telefonen.


Løsninger

Et polsk og regionalt varslingssystem-applikasjonen har følgende kommunikasjonskategorier: diverse, meteorologisk, hydrologisk, trafikk- og vannivåstatus.
Meldingene deles inn i 3 ulike kategorier:

  • Varselmeldinger – av informativ karakter.
  • Advarsler – indikerer en mulig trussel som kan skape lokale problemer. Disse er også i samsvar med advarsler utlyst av IMGW (det polske instituttet for meteorologi og vannforvaltning). Informasjon om mulige trusselsituasjoner vises på informasjonfelt på fjernsyn som mottar digitale videokringkastingssignaler (DVB) på den polske regionale TV-stasjonen TVP.
  • Nødvarsler – varsler om en nødssituasjon som må nå ut til en større del av befolkningen. Voivodskapenes krisehåndteringsentre sender ut informasjon på et regionalt nivå ved bruk av push på mobile enheter eller via informasjonfelt på fjernsyn som mottar digitale videokringkastingssignaler (DVB) på TVP sine TV-kanaler.

Brukeren har mulighet til å velge hvilken type meldinger vedkommende ønsker å motta og hvilken region de skal komme fra (én region, flere voivodskap eller fra hele landet). Applikasjonen har en geolokaliseringsfunksjon som kan aktiveres og stilles inn av brukeren selv. Dersom geolokaliseringen er aktivert er det mulig å motta varsler som gjelder for den plasseringen brukeren befinner seg på. Applikasjonen viser også hvor lenge varselet gjelder.

RSO-applikasjonen har også et rikt bibliotek med veiledningprosedyrer for riktig oppførsel i ulike krisesituasjoner. De er formulert på en tydelig og forståelig måte, oppdateres jevnlig og deles med brukeren uten at mobilapplikasjonen må oppdateres. Derfor har RSO også en viktig kunnskapformidlende rolle i forbindelse med anbefalt atferd i krisesituasjoner.


RSO - Et polsk og regionalt varslingssystem

Utfordringer

Ta i bruk brukerens plassering slik at vedkommende kan motta kommunikasjon laget for den plasseringen vedkommende befinner seg på.


Fremtiden

Applikasjonens funksjoner kan utvides og tilpasses til identifikasjon av andre trusseltyper. For eksempel kan applikasjonen brukes til å informere befolkningen om spredningen av COVID-19-viruset.


logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Personvernerklæring
scroll to top