Tungtransportprogram

Programvare som støtter det polske vegvesenets (GDDKiA) utstedelse av tillatelser for tungtransport.

Kunde: Det polske vegvesenet GDDKiA (Program of Off-Specification Transport)
Bransje: Transport / Offentlig forvaltning
Prosjektets tidsramme: Fra 4. februar til 16. september 2019 (115 dager)
Prosjektets mål er å utarbeide og innføre et system som gjør det enklere for GDDKiAs ansatte å registrere søknader, øke arbeidseffektiviteten ved hjelp av en ryddigere prosess, samt skape en database for all nødvendig informasjon.

Hvem er kunden?

GDDKiA er en sentral forvaltningsetat i Polen som rapporterer direkte til generaldirektøren for nasjonale veier og motorveier. Direktøren har 16 voivodskap under seg i tillegg til GDDKiAs hovedsentral i Warszawa. De ulike avdelingene forvalter veiene i sine egne regioner. Den sentrale forvaltningsetaten utfører oppgavene til den nasjonale veiforvalteren i samsvar med det polske statsbudsjettet.


Prosjektets formål

Prosjektets hovedmål er å forenkle søknadsprosessen for transportfirmaer. Helt fra selve registreringen av søknaden og helt frem til utstedelse av tillatelse (eller utstedelse av avslag). Systemet er designet for å øke arbeidseffektiviteten og redusere antall feil som kan oppstå under håndteringen av individuelle søknader.


Programvare som støtter det polske vegvesenets (GDDKiA) utstedelse av tillatelser for tungtransport.

Resultat

Systemet er designet i henhold til en kunde-server-struktur, hvor brukeren har tilgang gjennom en nettleser. Gjennomføringen av prosjektet har redusert antall feil og forbedret søknadsprosessen for tungtransport betraktelig.


Løsninger

Det er nå mulig å planlegge kjøreruter mellom hovedsentralen og de ulike avdelingene, overføre økonomiske data og generere rapporter basert på innsamlet og lagret informasjon. Verktøyet kan også beregne automatiske gebyrer som transportselskapet er pliktet til å betale. Arbeidet er mer effektivt da all informasjon om en gitt sak er samlet på ett sted. Dokumentasjonen oppbevares i elektronisk form og er hele tiden tilgjengelig på nett. Dermed er det ikke nødvendig å skrive ut dokumenter.


Programvare som støtter det polske vegvesenets (GDDKiA) utstedelse av tillatelser for tungtransport.

Utfordringer

  • skrive en algoritme for aksellast som signaliserer at kjøretøyets tillatte grenseverdier overskrides, slik at man enkelt kan identifisere en passende kjørerute,
  • implementering av en utskriftsfunksjon for følgesedler,
  • sørge for at flere avdelinger har muligheten til å avtale kjøreruter seg i mellom slik at det ikke er behov for å søke om tillatelse i hver enkelt region separat,
  • datamigrasjon fra GDDKiAs tidligere system.

Fremtiden

For øyeblikket tilbyr vi garantitjenester i form av omfattende teknisk support og tjenester for videre utvikling. Kunden vurderer å innføre følgende funksjoner:

  • registrering av søknader i elektronisk form utført av GDDKiA sine ansatte med det formål om å øke deres arbeidseffektivitet,
  • integrering av GDDKiAs andre bransjesystemer,
  • lansering av en sentral database i form av et geografisk informasjonssystem, inkludert tilleggsinformasjon som bl.a. maksimal lastekapasitet eller potensielle veiproblemer. Slik informasjon gjør det enklere å verifisere en avtalt kjørerute.

logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Personvernerklæring
scroll to top