WebPROD

Register for håndtering av teknisk dokumentasjon og dens omløp.

Kunde: Tauron Energy Distribution
Bransje: Distribusjon / Energi
Prosjektets tidsramme: 2014 r. - fremdeles i samarbeid
WebPROD er en nettapplikasjon tilgjengelig i kundens intranett. Her kan kundens ansatte fra ulike avdelinger registrere oppdragene sine relatert til utbygging og vedlikehold av Tauron Dystrybucja sin infrastruktur. Systemet gjør det også mulig å videreformidle oppdrag til riktig avdeling

Hvem er kunden?

Tauron er den største distributøren av elektrisk energi i Polen. Selskapet benytter seg av moderne teknologiske løsninger for daglig drift, samt til modernisering og utvidelse av sin energiinfrastruktur. Tauron er et selskap som tilbyr tjenester av høyeste kvalitet og sørger for kundenes sikkerhet.


Prosjektets formål

Prosjektets hovedmål er å lage et system som kan samle alt av dokumentasjon og informasjon som Tauron Dystrybucja videreformidler til eksterne virksomheter på ett sted. Dette vil sikre en organisert håndtering av teknisk ¨som bygd¨-dokumentasjon og dens omløp i hele selskapet.


Register for håndtering av teknisk dokumentasjon og dens omløp.

Resultat

Systemregisteret har forbedret arbeidsflyten i alle Tauron Dystrybucja sine 11 avdelinger. Hovedfordelen med systemet er at man nå kan registrere ulike oppdrag. Systemets filterfunksjon har også blitt utvidet slik at det er enklere å generere rapporter og sammendrag.

I tillegg har det blitt lagt til et undersystem med en e-postvarslingsfunksjon. Denne funksjonen kan sende viktig informasjon til hver enkelt bruker. Systemet muliggjør også registreringen av dokumentasjonsmigrering mellom ulike plasseringer, slik at det er mulig å overvåke den fysisk utlånte dokumentasjonen.


Løsninger

Vi har utviklet en skanningsmodul for ¨som bygd¨-dokumenter som bl.a. omfatter automatisk overføring av det skannede dokumentet til systemet. Vi har også innført tilleggsfunksjoner som inndeling av ordinære og utvidede brukerrettigheter i investeringavdelingen, muligheten til å hente opplysninger fra mer enn én avdeling, og utvidelse av tjenesten for returhåndtering.

Administratoren har tilgang til å administrere emner og brukere, tillatt terminologi og ordbokdata. En administrator som ikke tilhører en angitt avdeling har derimot muligheten til å se gjennom og endre emner i alle de avdelingene som benytter seg av WebPROD-applikasjonen.


Register for håndtering av teknisk dokumentasjon og dens omløp.

Utfordringer

  • datamigrering fra ZEFIR til WebPROD,
  • datamigrering fra Access-filer til WebPRODs database,
  • samarbeid på tvers av flere ulike avdelinger,
  • sette sammen spesifikke funksjoner forbeholdt hver enkelt avdeling,
  • videreformidling av dokumentasjon mellom Taurons interne avdelinger.

Fremtiden

I dag yter vi service- og vedlikeholdstjenester for WebPROD-applikasjonen i form av systemstøtte og teknisk assistanse ved eventuelle systemfeil. Vi holder også stadig på med å innføre nyutviklede endringer til kundens applikasjon.

En tilleggsfunksjon vi kan implementere er migrasjon av dokumenter i elektronisk form, noe som sparer den ansatte for tid og øker deres daglige arbeidseffektivitet.


logo stopka
Copyright ©2023, Evertop Sp. z o.o. | Personvernerklæring
scroll to top