Skreddersydde systemløsninger

Skreddersydde systemløsninger

Vi spesialiserer oss på utvikling av dedikerte IT-systemer. I utviklingsprosessens designfase konsentrerer vi oss hovedsakelig om å designe kundens produkt slik at det tilfredsstiller vedkommendes behov. Derfor legger vi stor vekt på analyse i selve starten av vår programvareutviklingsprosess slik at vi blir kjent med de kravene som stilles til våre systemer. Løsningene våre er individuelle og fullt tilpasset selskapets art og funksjonalitet.

 

Vi foreslår to rammeverksmetoder for utvikling av IT-systemer: Waterfall og Scrum.


Waterfall

Hovedfordelen med denne metoden er dens forutsigbarhet, da man allerede fra starten av gjøres kjent med prosjektspesifikasjonen, tidsplanen (inkludert nøyaktig sluttdato), og et forhåndsbestemt budsjett. På denne måten mottar kunden et ferdigstilt prosjekt innenfor en spesifisert tidsramme. Eventuelle endringer vil derimot introduseres i form av ytterligere utviklingsarbeid.

 • 1 Analyse

  Analyse

  Vi utfører en grundig analyse av nødvendige løsninger

 • 2 Prosjekt

  Prosjekt

  Vi utvikler et tydelig konsept av sluttproduktet og starter deretter med å programmere hele systemets struktur

 • 3 Implementering

  Implementering

  Vi skriver koden som trengs

 • 4 Testing

  Testing

  Vi tester systemet for å sjekke det for eventuelle feil

 • 5 Innføring

  Innføring

  Vi gir kunden vår ferdigutviklede programvare og følger opp servicen med kurs og opplæring innen bruk av deres nye system

 • 6 Vedlikehold

  Vedlikehold

  Vi tilbyr service og tjenester som omfatter vedlikehold av kundens nye system dersom kunden måtte ha behov for dette

Scrum

Scrummetoden har sitt hovedfokus på planleggingsarbeid i en periodisk gjentagende tidsramme. Fordelen er regelmessig mottakelse av brukerverktøy. Denne metoden gir bedre kontroll over oppgaver som krever løsninger av en viss kompleksitet. Hele prosjektets prosess gjennomføres fortløpende og det antas at prosjektets sluttdato og budsjett ikke må defineres på forhånd.

 • 1 Daglig

  Daglig

  Vi møtes daglig for å diskutere utførte oppgaver, problemer som kan fremkomme og fortløpende utfordringer for de neste 24 timene

 • 2 Sprint

  Sprint

  Tidsramme der vi lister opp individuelle oppgaver som vi deretter gjennomfører direkte. Hver sprint har en maksimal varighet på én måned

 • 3 Sprintgjennomgang

  Sprintgjennomgang

  Etter hver avsluttet sprint leverer vi den ferdigutviklede delen av produktversjonen

 • 4

  Produktutgivelse

  Vi gir ut et ferdigutviklet produkt

Vi kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger ved å arbeide i henhold til en av disse metodene.

logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Personvernerklæring
scroll to top