Awizacja dostaw – everTrack

System do automatyzacji procesu awizacji dostaw i obsługi ruchu pojazdów zbudowany w oparciu o everTrack.

Klient: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Branża: Energetyczna / Logistyczna
Czas realizacji: 12.2018 - 09.2020
Zintegrowana platforma do awizacji transportu i zarządzania załadunkiem na terenie Elektrowni Kozienice.

Kim jest Klient?

ENEA Wytwarzanie to spółka, która wytwarza energię elektryczną i ciepło. Siedziba spółki znajduje się w Świerżach Górnych koło Kozienic. Jest ona największym w Polsce producentem energii z węgla kamiennego. Enea pozyskuje też energię z odnawialnych źródeł oraz rozwija energetykę cieplną w zakładach w Obornikach i Pile.


Cel projektu

Głównym celem projektu było zautomatyzowanie procesu awizacji kontrahentów. Pod pojęciem awizacja należy rozumieć proces planowania, odbioru i dostaw materiałów. Proces ten, wcześniej odbywał się manualnie, co powodowało utrudnienia organizacyjne. Klient oczekiwał skoordynowanych operacji dostawy i odbioru różnego rodzaju asortymentów na terenie zakładu. W skład asortymentów wchodzą niezbędne do produkcji materiały oraz materiały będące efektem ubocznym procesu produkcyjnego (np. popiół, żużel czy wapno).


System do automatyzacji procesu awizacji dostaw i obsługi ruchu pojazdów zbudowany w oparciu o everTrack.

Rezultat

Wprowadzony system awizacji transportu pozwolił zmniejszyć nakład pracy oraz znacząco skrócił czas rejestracji i obiegu dokumentów. Dzięki temu wyeliminowane zostały długie kolejki ciężarówek przed zakładem oraz niezapowiedziane dostawy. Wdrożony system minimalizuje ryzyko błędu spowodowanego przez czynnik ludzki. Obecnie materiał jest regularnie odbierany, a za pomocą awizacji dostaw są one wcześniej zaplanowane.


Rozwiązania

Wdrożona została platforma webowa, która umożliwia awizowanie dostaw. Do systemu mają dostęp pracownicy zakładu oraz kontrahenci, którzy z nim współpracują.

Pracownik elektrowni tworzy w systemie konto kontrahenta, do którego może przypisać użytkowników zewnętrznych. Dodatkowo użytkownik po zalogowaniu ma dostęp do historii wszystkich awizacji. W celu zaplanowania transportu, użytkownik uzupełnia w systemie niezbędne dane:

 • Okna czasowe terminu przyjazdu.
 • Imię i nazwisko.
 • Nr rejestracyjny samochodu.
 • Asortyment (wybierany z dostępnej listy).

Okna czasowe

Okna czasowe pozwalają porządkować terminy awizacji dostaw w konkretnym przedziale czasowym. Dzięki temu umożliwiają zlikwidowanie obciążenia magazynu. Dodatkowym atutem naszego systemu jest to, że są one konfigurowalne, co pozwala odpowiednio je dostosować do pracy danej firmy.

System umożliwia generowanie unikalnych kodów QR, reprezentujących zaplanowane awizacje. Po wypełnieniu danych, użytkownik otrzymuje na swojego maila kod, który umożliwia wjazd na teren zakładu.

Etapy procesu awizacji dostaw na terenie zakładu realizowane przez system:

1. Zgłoszenie gotowości do załadunku lub rozładunku

Kierowca po dotarciu na parking na terenie zakładu, rejestruje swoją gotowość za pomocą czytnika kodów QR. Po prawidłowym odczycie kodu, system weryfikuje przypisane zlecenie.

System automatycznie określa numer bramy zależnie od rodzaju asortymentu, dostępności punktów rozładunkowych lub załadunkowych czy długości kolejek do wszystkich bram.

Informacja o przydzieleniu do kolejki jest wyświetlana kierowcy za pomocą czytnika kodów QR. Dodatkowo na parkingu dostępna jest również duża tablica synoptyczna, na której prezentowane są stany poszczególnych kolejek oraz dane identyfikacyjne kolejnych pojazdów.

Wywoływanie kolejnego pojazdu uzależnione jest od ilości pojazdów przebywających obecnie na zakładzie oraz od stanu wagi wjazdowej na zakład. W przypadku, kiedy waga jest zajęta przez inny pojazd, system nie wywołuje kolejnego pojazdu, aż do czasu zwolnienia wagi.

2. Wezwanie do podstawienia pojazdu na bramie

Za pomocą dedykowanych tablic synoptycznych, pojazdy są kolejno wywoływane do podstawienia na wybranej bramie. Tablice zlokalizowane są na parkingu oraz na drodze dojazdowej do bramy.

Aktualna lista pojazdów jest również prezentowana na komputerze wartownika w budynku ochrony.

3. Weryfikacja kierowcy i pojazdu na bramie

Po wezwaniu kierowcy na tablicy i dotarciu na wyznaczoną bramę, kierowca zgłasza się do służby ochrony w celu weryfikacji. Wartownik sprawdza zgodność danych kierowcy z tymi, które ma w systemie. W przypadku pozytywnej weryfikacji, wartownik wydaje zezwolenie na wjazd pojazdu na teren zakładu potwierdzając poprawność dokumentów za pomocą przycisku w systemie. Potwierdzenie weryfikacji automatycznie uruchamia szlaban wjazdowy, umożliwiając kierowcy wjazd na wagę.

4. Ważenie wjazdowe

Pozytywna weryfikacja pojazdu na bramie przez wartownika powoduje automatyczne otwarcie szlabanu, umożliwiające kierowcy wjazd pojazdem na wagę. Zaświeca się zielone światło na sygnalizacji świetlnej.

Kierowca po zaparkowaniu pojazdu na wadze, przykłada do czytnika kod QR. Wykonanie tej czynności powoduje automatyczne zamknięcie szlabanu wjazdowego i zapalenie czerwonego światła sygnalizacji świetlnej. Następnie system przeprowadza ważenie i wiąże pozyskane w ten sposób dane z aktualną awizacją: daty i godziny ważenia oraz masy wjazdowej. Proces ważenia pojazdu jest dodatkowo dokumentowany:

Po przeprowadzeniu ważenia, system automatycznie otwiera szlaban wyjazdowy, umożliwiając tym samym zjazd pojazdu z wagi. Zaświeca się zielone światło informujące o możliwości zjazdu. Po zjeździe pojazdu z wagi, szlaban wyjazdowy zamyka się automatycznie oraz zaświeca się czerwone światło.

5. Załadunek lub rozładunek

Kierowca po przeprowadzeniu ważenia wjazdowego, kieruje pojazd na wskazane wcześniej stanowisko. Po dotarciu na miejsce, ponownie odbija kod QR, aby potwierdzić zbiornik, z którego będzie przeprowadzony proces załadunkowy lub rozładunkowy.

6. Ważenie wyjazdowe

Po zakończonym procesie załadunku, kierowca kieruje się na wagę wyjazdową, na której ponownie odbija swój kod QR identyfikujący awizację. Sygnalizacja zmienia się na czerwono, a szlaban się zamyka. System przeprowadza ważenie wyjazdowe – rejestruje datę i godzinę oraz masę pojazdu na wyjeździe. Pozyskane w ten sposób dane są powiązane z aktualną awizacją. Przeprowadzenie ważenia wyjazdowego, powoduje oznaczenie awizacji jako zakończonej.

Następnie terminal drukuje kwit wagowy dla kierowcy. System automatycznie otwiera szlaban wyjazdowy i sygnalizacja zaświeca się na zielono.

W przypadku awarii któregoś z komponentów, dany proces może być realizowany manualnie przez pracowników zakładu.

W ramach realizacji projektu dostarczone zostały urządzenia, które zostały zintegrowane z systemem:

 • Tablice informacyjne parkingowe – prezentują kolejkę pojazdów, z podziałem na poszczególne asortymenty. Umożliwiają one wyświetlanie numerów rejestracyjnych oraz wywołanie pojazdu do stawienia się na bramie.
 • Tablice informacyjne dojazdowe – prezentują aktualnie wywołane pojazdy wraz z numerem zbiornika, na którą kierowany jest pojazd.
 • Automatyka i sterowanie szlabanem – układy sterowania szlabanami pozwalają na automatyczne sterowanie z poziomu systemu.
 • Terminal wagowy
 • Drukarki termiczne – drukarki do zabudowy w terminalach wyjazdowych na potrzeby drukowania kwitów wagowych.
 • Czytnik kart magnetycznych RFID – czytnik przeznaczony dla ochrony i magazyniera.
 • Czytniki kodów QR zamontowane w terminalach wjazdowych i wyjazdowych.

Przy pracach budowlanych skorzystaliśmy z usług podwykonawcy.


System do automatyzacji procesu awizacji dostaw i obsługi ruchu pojazdów zbudowany w oparciu o everTrack.

Wyzwania

 • utrudnione było połączenie systemu wagowego ze sprzętem. Naszym zadaniem było stworzenie systemu komunikacji online z systemem wagowym,
 • terminale dostępne w zakładzie zaopatrzyliśmy w czytniki kody QR oraz dostarczyliśmy dodatkowy, nowy sprzęt,
 • tablice synoptyczne przygotowane były zgodnie z wymogami odnośnie sposobu komunikacji pomiędzy poszczególnymi serwerami. Nasz system zarządza informacjami wyświetlanymi na tablicy, dlatego wyzwaniem było połączenie oprogramowania ze sprzętem.

Przyszłość

W przyszłości możliwe jest połączenie z Bazą Danych o Odpadach (BDO). Takie rozwiązanie pozwoli obsługiwać BDO bezpośrednio z aplikacji. System awizacji doskonale sprawdzi się do zarządzania transportem, jak i gospodarką odpadami.


System do automatyzacji procesu awizacji dostaw i obsługi ruchu pojazdów zbudowany w oparciu o everTrack.
logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top