Evertrack

System do awizacji i monitorowania ruchu pojazdów.

Klient: Cementownia Warta
Branża: Logistyka / Budownictwo
To portal webowy umożliwiający zarządzanie ruchem pojazdów przy integracji z innymi urządzeniami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie. Zastosowane rozwiązanie znacznie przyspiesza i ułatwia procesy biznesowe.

Kim jest Klient?

Cementowania Warta jest czołowym producentem cementu w Polsce. Posiada rozwiniętą sieć dystrybucji. W zakres działalności spółki wchodzi kompleksowa obsługa klienta w obrębie: produkcji i sprzedaży cementu, organizacji transportu, oraz doradztwa technologicznego. Firma oferuje także usługi w zakresie badań i pomiarów środowiska, higieny pracy oraz jakości paliw.


Cel projektu

Głównym celem klienta było uproszczenie procesu organizacyjnego w firmie poprzez zoptymalizowanie narzędzi pracy. Stworzony system miał zautomatyzować zadania, które wcześniej wykonywane były ręcznie, dzięki czemu wyeliminowane zostaną błędy pracowników, a tym samym praca będzie efektywniejsza. Istotną rolą systemu jest utrzymanie porządku i bezpieczeństwa zakładu.


Rezultat

Dzięki zastosowaniu automatycznych rozwiązań systemowych kontrola pracy stała się lepsza, szybsza i dokładniejsza. Wprowadzone rozwiązanie znacznie ułatwia proces awizacji transportu w zakładzie produkcyjnym, a także pozwala zarządzać pojazdami na bramach wjazdowych i wyjazdowych. Zautomatyzowaliśmy również uzupełnianie bazy danych. Dodatkowo system usprawnił pracę ochrony, co przekłada się na eliminację ludzkich błędów. Jednocześnie zredukowane zostały kolejki wjazdowo/wyjazdowe. Wszelkie weryfikacje przeprowadzane są w systemie, co pozwala na szybkie zasygnalizowanie ewentualnych nieprawidłowości oraz eliminację pomyłek. Dodatkową korzyścią jest poprawa bezpieczeństwa dzięki automatycznym powiadomieniom o naruszaniu zasad poruszania się po zakładzie oraz dogodna dostępność do wszystkich zarchiwizowanych informacji oraz zdjęć.


Rozwiązania

W pełni wykorzystaliśmy istniejącą technologię, którą wzbogaciliśmy o integrację z innymi urządzeniami, takimi jak: moduł sterowania szlabanami, moduł wagowy, monitoring do rozpoznawania tablic rejestracyjnych czy terminale do odprawy automatycznej. Ponadto zintegrowaliśmy system z Bazą Danych o Odpadach, poprawiając przy tym obsługę BDO. Usprawniona została również praca działu zakupów i sprzedaży, zgromadzenie danych w jednym miejscu i integracja z systemami, pozwoliła na automatyczny przepływ wszystkich informacji.


Wyzwania

  • ważenie pojazdów, odczytywanie tablic rejestracyjnych i ręczne wpisywanie danych przez pracownika ochrony do zeszytu, a tym samym długi czas oczekiwania kierowców przed wjazdem,
  • wydłużony czas przeszukiwania danych w sytuacji wykrycia nieprawidłowości,
  • duży nakład pracy związany z planowaniem transportu,
  • problemy z koordynowaniem ruchu pojazdów na terenie zakładów.

Przyszłość

Atutem systemu jest możliwość rozbudowywania go zgodnie z potrzebami klienta, dlatego też pojawił się plan rozszerzenia systemu w kierunku firm obsługi transportu kolejowego.
System ma zastosowanie nie tylko na terenie zamkniętym, dane o rejestracjach można gromadzić również na drogach.


logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top