LIMS

LIMS - Laboratory Information Management System.

Klient: Lafarge
Branża: Produkcyjna / Budowlana
Czas realizacji: 2019 - 2020
System do zarządzania danymi laboratoriów z dostępem dla klientów zewnętrznych.

Kim jest Klient?

Lafarge jest jednym z czołowych producentów materiałów budowlanych (głównie cementu, betonu oraz kruszyw). To francuskie przedsiębiorstwo jest liderem rozwiązań na polskim rynku. Świadczy m.in. usługi dla infrastruktury, rolnictwa, czy specjalistyczne usługi badań laboratoryjnych dla klientów kupujących materiały budowlane. Do największych zakładów w Polsce należą Cementownia Kujawy w Bielawach oraz Cementownia w Małogoszczu, dla której zrealizowaliśmy projekt.


Cel projektu

Celem projektu była organizacja oraz optymalizacja pracy w firmie. System miał rozwiązać problem z dotrzymaniem terminów i z identyfikacją próbek w laboratorium.


LIMS - Laboratory Information Management System.

Rezultat

Zanim system powstał, pracownicy zakładu wykonywali pracę manualnie lub wykorzystywali w tym celu Excel. W ten sposób ciężko było zapanować pracownikom nad wszystkimi terminami. Wprowadzony system pozwolił na zoptymalizowanie oraz usprawnienie tej pracy.


Rozwiązania

System umożliwia dodawanie zleceń wykonania badania laboratoryjnego. Klient samodzielnie wprowadza wszystkie niezbędne informacje, między innymi: ilość próbek, rodzaj i jakie konkretnie badania należy wykonać. Gdy próbki dotrą do zakładu, następuje ich identyfikacja i przypisanie w systemie do konkretnego zlecenia. Jednocześnie klient otrzymuje potwierdzenie o odbiorze próbek. 

Wprowadzone zostały następujące funkcjonalności:

  • Dostęp do danych związanych z badaniami dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych wykonujących badania w Centrach Badania Betonów Lafarge dla pracowników działu Wsparcia Technicznego Lafarge.
  • Zarządzanie procesem od zgłoszenia badania, następnie wprowadzanie wyników do generowania zestawień i raportów z badań.
  • Funkcjonalność kalendarza powiązanego z terminami badań i zdarzeniami. Kalendarz ma różne poziomy wyświetlenia: z pozycji Laboranta, Kierownika i Doradcy.
  • Wprowadzanie receptur mieszanek betonu i korekt.
  • Wprowadzenie platformy on-line za pośrednictwem której klient zewnętrzny Lafarge ma możliwość rejestrowania próbek do badań. Następnie otrzyma dostęp do wyników z przeprowadzonych dla niego badań wraz z funkcjonalnością generowania raportów oraz dokonywania oceny zgodności.
  • Możliwość przypisania badań do kategorii rutynowe/badawczo rozwojowe oraz generowanie zestawień czasu pracy ludzi i urządzeń przypisanych do danej kategorii.
  • Funkcjonalność baz danych dla poszczególnych grup materiałów badań (kruszywo/beton – poszczególne wyniki z badań).

LIMS - Laboratory Information Management System.

Wyzwania

Zważywszy na wysoki poziom zaawansowania systemu, w trakcie analizy wymagań nie wszystkie kwestie były dostatecznie sprecyzowane. Wobec tego, na etapie implementacji systemu LIMS i testów, wymagania były od czasu do czasu zmieniane, co wydłużało pracę nad systemem.


Przyszłość

Z uwagi na to, że co jakiś czas pojawiają się nowe rodzaje badań laboratoryjnych, możliwy jest rozwój systemu o nowe funkcjonalności.


logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top